Overige commissies - vv Warga

Overige commissies

Overige commissies

Seizoen 2023 - 2024

Laatste wijziging 12 juni 2023

Activiteitencommissie
Renske Kalsbeek -  
Sophie de Wit - 
Anouck van der Zweep - 
acvvwarga@gmail.com

Club van 50
Auke van der West, voorzitter
Jitze Tadema, penningmeester

Communicatie
-

Consul
Floris Sinnema - (058) 255 10 01, (06) 49 70 43 23 - sinnemazwart@upcmail.nl

Coördinator senioren/dames (TC)
Abel Kooistra - (06) 15 27 48 28

Donateursgelden
Anneke van Wieren - ledenadministratie@vvwarga.nl
Gerard de Wolff - 

Financiële rapportage
Hille Talsma - 

Informatiegids
Bart Boersma, eindredactie - 
Ruurd Sinnema, lay-out - 
Vacature, commissielid - 
Dine de Wolff - van der Meer, commissielid - 

Kantinezaken
Marit Engwerda, planning - 
Anneke van der Zweep, inkoop - (06) 29 27 89 98
Boukje de Jong, vaste kantinemedewerker - 
Silvia de Jong, vaste kantinemedewerker - 
Baukje van Wieren, vaste kantinemedewerker - 
Anneke vd Zweep, vaste kantinemedewerker - (06) 29 27 89 98

Kasafdracht
Rink Hoff - 

Kledingcommissie
Klaziena Andela - (058) 255 10 18
Nyske van der West
kleding@vvwarga.nl

Ledenadministratie
Anneke van Wieren - 
Klik hier voor meer informatie over aanmelden en opzeggen.
ledenadministratie@vvwarga.nl

Materiaal beheer
Zoran Andonovski - (06) 51 78 38 99

Onderhoudscommissie
Hendrik Kooistra - 
Rink Hoff - 
Reinder de Jong -  
Gerard de Wolff - (058) 255 31 38

Ontvangst wedstrijden Warga1
Truus Hoekstra - 
Reinder de Jong - 
Chris Lanting - 
Auke van der West - 
Gerard de Wolff - 

Oud papier
Anne Hollema - (06) 18 19 26 55

Programmaboekje Warga1
Lay-out: Ruurd Sinnema
Tekst: Floris Sinnema
Drukwerk: Yde van Wieren - penningmeester@vvwarga.nl 
Lotnummers: Auke van der West

Pupil van de Week
Adam Joostema - 

Scheidsrechters senioren
Chris Lantinga - (058) 255 20 50

Scheidsrechtercoördinator
Jelle Sinnema - (06) 36 09 76 75

Schoonmaak
Karin van Kalsbeek
Angelique Koopman

Schutjassen
Klik hier voor meer informatie

Scorebordbeheerder
Meint de Haan - 

SJO Warga/WWS
Klik hier voor meer informatie.

Social media beheer
Facebook (VV Warga) - Bart Boersma
Twitter (@vvWarga) - Arjen Agema, Floris Sinnema - redactie@vvwarga.nl 

Sponsorcommissie
Klik hier voor meer informatie.
sponsoring@vvwarga.nl

Technische zaken
Klik hier voor meer informatie.

Webredactie
Arjen Agema
Annie Boermans
Bote Groen
redactie@vvwarga.nl

Webmaster
Arjen Agema
redactie@vvwarga.nl

Wedstrijdsecretariaat
Klik hier voor meer informatie.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!