Ereleden en leden van verdienste - vv Warga

Ereleden en leden van verdienste

Ereleden en leden van verdienste

Ereleden en leden van verdienste v.v. Warga

Laatste wijziging: 16 augustus 2022.

Ereleden
De voetbalvereniging is anno 2022 vier ereleden rijk. Dat zijn Hendrik Brander, Germ Dijkstra, Rink Hoff en Floris Sinnema. Hendrik Brander is vooral direct na de Tweede Wereldoorlog actief geweest. Germ Dijkstra was 21 jaar bestuurslid en tot zijn overlijden in 2001 zeer betrokken bij de vereniging. Rink Hoff en Floris Sinnema zijn nog steeds actief binnen de vereniging.

Ereleden Benoeming
Hendrik Brander † 1948
Germ Dijkstra † 1980
Rink Hoff 2000
Floris Sinnema 2013

Leden van Verdienste
De voetbalvereniging is anno 2022 dertien leden van verdienste rijk. Dat hadden er met gemak meer kunnen zijn. In de waan van alle dag wordt namelijk nog wel eens vergeten jarenlang trouwe clubvrijwilligers te huldigen als deze nog in functie zijn. Bovendien werd deze club-eretitel vaak ook nog alleen maar aan (oud-) bestuursleden toegekend en dat was niet altijd terecht. Daar is in 2012 verandering in gekomen. Het eerste lid van verdienste was Jan Bethlehem. Hij werd dat in 1974. Blijkbaar deed pas toen een dergelijke eretitel zijn intrede bij v.v. Warga, want in het oprichtingsverslag van Rients van Wijngaarden en de beschrijvingen van voetbaljaren 1930-1940 door Folkert Boorsma wordt met geen woord gerept over dergelijke onderscheidingen.

Leden van verdienste Benoeming
Jan Bethlehem † 1974
Binne Hartstra † 1975
Anne Akkerman † 1983
Jelle Dijkstra 1988
Trijntje Hoff 1992
Fokke van der Meulen † 1994
Jitze Tadema 1997
Jan Veenstra 1999
Freddy Sinnema 2012
Riekje Eijzinga 2012
Henk Meinderts † 2012
Auke van der West 2012
Edward Terpstra 2012
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!