Bestuur - vv Warga

Bestuur

Bestuur

Bestuur v.v. Warga - seizoen 2022 - 2023

Laatste wijziging: 26 februari 2023

Diverse commissies ondersteunen het bestuur van v.v. Warga en SJO Warga/WWS. In de tweede kolom van onderstaande tabel wordt aangegeven welk bestuurslid een bepaalde commissie aanstuurt. Onder het item 'Overige Commissies'  (tabblad Clubinfo) vindt u de personele bezetting van de verschillende commissies.

Vacature

Voorzitter, algehele leiding, PR, externe contacten, vrijwilligersbeleid, commercieel beleid

 

bestuur@vvwarga.nl

Yde van Wieren

Penningmeester ledenbeheer, financiën (ledenadministratie, kasafdracht, financiële rapportage, donateurs, ontvangst wedstrijden Warga1)

06 - 51 79 08 03

penningmeester@vvwarga.nl

Elizabeth Mozes

Secretaris, beheer sportlink,  beheer archief, communicatie (informatiegids, website, nieuwsbrief, programmaboekje Warga1, activiteitencommissie)

06 - 20 08 97 87

bestuur@vvwarga.nl

Warner Mink

Algemeen bestuurslid, sponsoring (sponsorcommissie, werving en onderhoud sponsoren)

06 - 20 98 85 98  

Harmen Posthumus

Algemeen bestuurslid, accommodatie, materiaal en onderhoud (onderhoudscommissie, schoonmaak, coördinatie oudpapier, kleding, beheer materiaal)

06 - 51 49 28 91  

Iwan Potijk

Algemeen bestuurslid, kantinezaken (inkoop, kantinemedewerkers, planning kantinediensten, kassa)

06 - 23 67 82 31  

Maickel vd West

Algemeen bestuurslid, technische zaken (wedstrijdsecretariaat, scheidsrechtercoördinatie, scorebordbeheer, commissie technische zaken, samenstelling efltallen, leiders, trainers)

06 - 30 88 24 67

 

Jelle Sinnema

Bestuurslid SJO

06 -  36 09 76 75

jl.sinnema@gmail.com

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!