Bestuur - vv Warga

Bestuur

Bestuur

Bestuur v.v. Warga - seizoen 2022 - 2023

Laatste wijziging: 13 oktober 2022

Diverse commissies ondersteunen het bestuur van v.v. Warga en SJO Warga/WWS. In de tweede kolom van onderstaande tabel wordt aangegeven welk bestuurslid een bepaalde commissie aanstuurt. Onder het item 'Overige Commissies'  (tabblad Clubinfo) vindt u de personele bezetting van de verschillende commissies.

Vacature

Voorzitter, algehele leiding, PR, externe contacten, vrijwilligersbeleid, commercieel beleid

 

bestuur@vvwarga.nl

Yde van Wieren

Penningmeester ledenbeheer, financiën (ledenadministratie, kasafdracht, financiële rapportage, donateurs, ontvangst wedstrijden Warga1)

 

penningmeester@vvwarga.nl

Elizabeth Mozes

Secretaris, beheer sportlink,  beheer archief, communicatie (informatiegids, website, nieuwsbrief, programmaboekje Warga1, activiteitencommissie)

 

bestuur@vvwarga.nl

 Yde van Wieren

sponsoring (sponsorcommissie, werving en onderhoud sponsoren)

   

Harmen Posthumus

Algemeen bestuurslid, accommodatie, materiaal en onderhoud (onderhoudscommissie, schoonmaak, coördinatie oudpapier, kleding, beheer materiaal)

   

Jelle Sinnema

Algemeen bestuurslid, kantinezaken (inkoop, kantinemedewerkers, planning kantinediensten, kassa)

   

Maickel vd West

Algemeen bestuurslid, technische zaken (wedstrijdsecretariaat, scheidsrechtercoördinatie, scorebordbeheer, commissie technische zaken, samenstelling efltallen, leiders, trainers)

 

 

Jelle Sinnema

Bestuurslid SJO

(06) 36 09 76 75

jl.sinnema@gmail.com

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!