Ledenadministratie

Ledenadministratie

Seizoen 2021 - 2022

Laatste wijziging: 5 augustus 2021

Aanmelden leden

Aanmelden uitsluitend via dit aanmeldingsformulier van v.v. Warga. Na aanklikken wordt het formulier geopend als Word-bestand. U kunt het formulier printen en invullen. Heeft u het formulier volledig ingevuld dan kunt u het inclusief pasfoto inleveren bij de ledenadministratie (adres vermeld op aanmeldingsformulier).

Ledenadministratie
Anneke van Wieren: ledenadministratie@vvwarga.nl

Incasso
Yomanda Dijkstra

Financiële rapportage
Hille Talsma

Contributie
De contributie is op de ledenvergadering van 20 september 2017 als volgt vastgesteld:

Contributie 2019 - 2020    
Categorie Per seizoen    
Senioren € 180,-    
JO19 (A-junioren) € 140,-     
JO17 (B-junioren) € 140,-     
JO15 (C-junioren) € 140,-     
JO13 (D-pupillen) € 120,-     
JO11 (E-pupillen) € 120,-     
JO09 (F-pupillen) € 120,-     
Donateurs € 15,00    


De contributie is inclusief de kledingvergoeding. Tijdens de extra ledenvergadering in maart 2005 is besloten dat de contributie geïnd zal worden via een machtiging. De betaling zal twee maal per seizoen geschieden. Voor JO15 is dat bijvoorbeeld twee keer € 70,00. Leden die tussentijds stoppen met voetballen moeten nog wel het gehele bedrag van dat seizoen betalen. Op de algemene ledenvergadering kan tot een aanpassing van de contributie worden besloten.

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging gedurende het verenigingsjaar is niet mogelijk. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, (opzegging moet uiterlijk 1 juni binnen zijn i.v.m. indeling en aanmelding bij de KNVB voor het nieuwe seizoen) dan loopt het lidmaatschap automatisch door tot het einde van het volgende verenigingsjaar. Opzegging kan uitsluitend via de mail of schriftelijk bij de ledenadministratie worden gedaan. De ledenadministratie verzendt per e-mail een bevestiging van de opzegging. Bij geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap kan slechts deze bevestiging, door de ledenadministratie via email verzonden, als bewijs van daadwerkelijke opzegging dienen.

Overschrijven van andere club naar v.v. Warga (of andersom)
Ook hier gelden voor de KNVB strenge regels. Als club kunnen wij hier niet van afwijken i.v.m. het digitale wedstrijd formulier van de KNVB. Het overschrijvingsformulier KNVB dient uiterlijk 30 mei bij de KNVB te zijn, inclusief spelerspas oude club, met handtekeningen voor akkoord van beide clubs. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!